pomoshvbiznese.ru

Програми инворматики 4 клас

"Просвета": Програми за обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти


/Кликнете върху темата за подробно описание/

1.

Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. - 4. клас.

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. - 4. клас

Обучител: Румяна Димитрова Програми инворматики 4 клас е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

2.

програми инворматики 4 клас

Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на програми инворматики 4 клас в този процес.

Предмет/клас (етап): математика, 1. - 4. клас

Обучители: Ангелина Филипова Манова, Юлияна Николова Гарчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1388/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

3. Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап.

Предмет/клас (етап): околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: Емилия Любомирова Василева, Силвия Илиева Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

4. Методически насоки за обучение по гражданско образование в 1.

- 4. клас.

Предмет/клас (етап): гражданско образование, 1.

- 4. клас

Обучители: Силвия Илиева Цветанска, Радка Емилова Василева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1381/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

5. Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в началното училище и в 5- 6. клас.

Предмет/клас (етап): технологии и предприемачество, 1.

- 4. и 5. - 6. клас

Обучители: Георги Петков Иванов

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1382/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

6. Планирането на съвременния урок по чужди езици в условията на новите учебни програми (начален и прогимназиален етап).

Предмет/клас (етап): чужди езици, 1.

- 4. и 5. - 7. клас

Обучители: Данаил Кирилов Данов, Ваня Илиева Пенева, Анна Деянова Деянова-Атанасова, Антония Димитрова Радкова, Десислава Петкова Петкова, Елка Каменова Ставрева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1383/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

7. Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на програми инворматики 4 клас учебни програми (музика за 1.

– 4. и 5. – 7. клас).

Предмет/клас (етап): 1. - 4. клас и 5. - 7. клас

Обучители: Галунка Калоферова, Росица Славчева Драганова, Вяра Димитрова Сотирова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1369/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

8. Иновации в обучението по изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап. Нова учебна програма – методи и похвати на преподаване  (изобразително изкуство за начален и прогимназиален етап).

Предмет/клас (етап): изобразително програми инворматики 4 клас, 1. - 4. и 5. - 7. клас

Обучител: Галя Атанасова Страшилова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1366/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

9. Иновации в обучението по български език в 5. клас. Новата учебна програма, новите учебници, методи и похвати на преподаване. Приемственост с обучението по БЕ в 4. клас (български език 4. и 5. клас).

Предмет/клас (етап): български език, 4.

- 7. клас

Обучители: Татяна Гаврилова Ангелова, Весела Василева Михайлова

Програмата е одобрена със Програми инворматики 4 клас № РД 09-1387/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

10. Обучението по човекът и природата в 5.

– 6. клас според новите учебни програми и съвременните образователни подходи.

Предмет/клас (етап): човекът и природата, 5. - 6. клас

Обучители: Мая Цанкова Гайдарова Стефан, Георгиев Манев, Ренета Иванова Петкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1361/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

11. Дейностите в програми инворматики 4 клас по география икономика в условията на новите учебни програми (география икономика 5. клас).

Предмет/клас (етап): география икономика, 5.

- 7. клас

Обучители: Стела Малчева Дерменджиева, Петя Димитрова Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1390/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

12. Електронното обучение по география икономика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми (география икономика 5. клас).

Предмет/клас (етап)география икономика, 5.

- 7. клас

Обучители: Стела Малчева Дерменджиева, Програми инворматики 4 клас Димитрова Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1395/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

13. Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по литература (с акцент върху 5-6. клас).

Предмет/клас (етап): литература 5.

- 7. клас

Обучители: Албена Владимирова Хранова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1397/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

14. Умения за ефективно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 5. клас.

Предмет/клас (етап): информационни технологии, 5.

- 7. клас

Обучители: Ангел Илиев Ангелов, Георги Теохаров Тупаров, Даниела Иванова Тупарова, Катерина Тодорова Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1389/26.01.2017 г.

на програми инворматики 4 клас на образованието и науката.

15. Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 6. програми инворматики 4 клас (етап): информационни технологии, 5.

- 7. клас

Обучители: Ангел Илиев Ангелов, Георги Теохаров Тупаров, Даниела Иванова Тупарова, Катерина Тодорова Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1386/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

16. Успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика за общообразователна подготовка в 5. клас и приемственост в 6. клас и гимназиален етап.

Предмет/клас (етап): математика, 5.

- 7. клас

Обучители: Юлия Димитрова Нинова, Снежинка Матакиева, Петинка Николова Цанкова, Тинка Иванова Бонина

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1391/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

17. Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика.

Предмет/клас (етап)математика, 5.

- 7. клас и 8. - 10. клас

Обучители: Кирил Георгиев Банков, Пенка Божкова Иванова, Илиана Иванова Цветкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г.

на министъра на образованието и науката.

19. Методически проекции на учебното съдържание програми инворматики 4 клас успешно прилагане на новата учебна програма по география икономика в 8. клас.

Предмет/клас (етап): география икономика, 8.

клас

Обучители: Стела Малчева Дерменджиева, Петя Димитрова Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1393/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Источник: http://www.prosveta.bg/obuchitelnite-programi-na-prosveta-2/programi-za-obuchenie-za-prodlzhavascha-kvalifikatsiya-na-pedagogicheskite-spetsialisti-na-izdatelstvo-prosveta