pomoshvbiznese.ru

Скачать ощад 24/7 на андроид

скачать ощад 24/7 на андроид

Мобільний додаток Ощад 24/7 – це безпечний та зручний банківський сервіс від Ощадбанку у Вашому смартфоні чи планшеті.

Основні можливості додатку:

• Перегляд балансу карток та рахунків, формування виписок
• Перегляд історії операцій
• Переказ з картки скачать ощад 24/7 на андроид на власні та інші картки
• Переказ з картки на рахунок та з рахунку на картку
• Переказ коштів на рахунок «Мобільні заощадження»
• Погашення кредитного ліміту по картці

• Відкриття та поповнення депозиту з підвищеною процентною ставкою
• Оплата комунальних послуг
• Оплата за довільними реквізитами по Україні
• Поповнення рахунку мобільних телефонів, СDМА та ІР-телефонії
• Створення шаблонів звичайних та регулярних платежів

• Вхід в додаток за відбитками пальців
• Створення персонального коду доступу для швидкого входу в додаток
• Сканування номера картки камерою і підстановка в поля форм, замість ручного введення номера картки
• Блокування картки у випадку її втрати або крадіжки
• Активація/деактивація карток (обмеження операцій по карткам)
• Налаштування скачать ощад 24/7 на андроид карток
• Обмеження на проведення операцій в інших країнах

• Випуск додаткових карток
• Відкриття Віртуальної картки та операції з нею
• Підключення / відключення SMS-інформування
• Пошук відділення, банкоматів та платіжних терміналів за GPS

Додаток працює на пристроях з версією Android 4.1 і вище.

Mobile application Oschad 24/7 - a safe and convenient banking services from Savings Bank on your smartphone or tablet.

Features of the app:

• View card balance and accounts statements скачать ощад 24/7 на андроид View transaction history
• Transfer of bank cards on their own, and other cards
• Transfer the card to the account and the card account
• Transfer of funds to the "Mobile Savings"
• Repayment of the credit limit on the card

• Opening and replenish the deposit with high interest rate
• Paying for services
• Payment for arbitrary details in Ukraine
• Recharge mobile phones, SDMA and IP telephony
• Create templates normal and regular payments

• Admission to the application fingerprint
• Create a personal access code to quickly enter the application
• Scan camera and card number lookup fields instead of manually entering the card number
• Blocking card in case of loss or theft
• Activate / deactivate cards (limiting transactions on cards)
• Setting limits on cards
• Restrictions on operations in other скачать ощад 24/7 на андроид Issue of additional cards
• Opening a virtual card and transactions with it
• Connect / disconnect SMS-notification
• Search for branches, ATMs and payment terminals for GPS

The application runs on devices with Android 4.1 version and above.

Источник: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.oschadbank.online